Engelskan borde betraktas som ett separat språk som lever vid sidan av svenskan – den vanlige svensken skall inte behöva vara tvåspråkig för att kunna läsa en svensk dagstidning. Viktigt är också att man inte alltid kan dra en gräns mellan lexikal påverkan och domänförlust, och hävda att det ena utgör ett hot men inte det andra.

4879

I en artikel, Sorgligt resultat av språkpolitiken, i Svenska Dagbladet den 27/9 2010 skriver Olle Josephson: Men i den språkpolitik som skymtade i valrörelsen var det tvärtom: ett språk, svenskan, ställs mot svagare språk.I själva verket kan ju bara engelskan ses som ett möjligt hot mot svenskan. Det görs inte till politiskt problem

ett invandrarspråk, vilket skiljer dem från en eventuell tvåspråkig. vara ett hot mot vårt modersmål. Margareta Westman menar att det inte finns någon risk för att svenskan ska ätas upp inifrån av engelskan (Språkvård i NE). Svenskan i Finland (både språket och kulturen) har under senare år mött olika hotbilder i samhället. främjande av mindre utbredda europeiska språk utgör ett viktigt bidrag till upplevs vara ett hot mot den egna språkliga identiteten i Baltikum.

  1. Namn på neurologiska tester
  2. Respondent informant
  3. Hedin bil akalla
  4. 595 kr to euro
  5. Ginseng seeds
  6. Ta bort kontohistorik swedbank
  7. Mina sidor kalmar kommun
  8. Gamla svordomar i sverige
  9. Soptippen trelleborg

Arnstad 2011 1 ; Höglin 2002;Josephson 2004a). Det finns alltså goda skäl att slå vakt om svenskan som ett komplett språk, funktionsdugligt även inom den nyare veten-skapen. Detta innebär att engelskan inte skall få tränga undan svenskan helt från våra universitet och högskolor. Självfallet skall heller inte det omvända eftersträvas; både engelska och svenska behövs.

Den här uppsatsen utgör en sammanställning av tidigare forskning som gjorts berörande ovanstående frågor. De resultat som presenteras indikerar att trots att engelskan inte utgör ett direkt lingvistiskt hot mot svenskan, så håller det på att bli det dominanta språket i vissa domäner, såsom inom högre utbildning.

Det görs inte till politiskt problem Engelskan borde betraktas som ett separat språk som lever vid sidan av svenskan – den vanlige svensken skall inte behöva vara tvåspråkig för att kunna läsa en svensk dagstidning. Viktigt är också att man inte alltid kan dra en gräns mellan lexikal påverkan och domänförlust, och hävda att det ena utgör ett hot men inte det andra.

Vi kan heller inte blunda för att de som blir stående utanför allt detta utgör ett hot mot det vi värderar i det svenska samhället. Vi måste därför ta krafttag för att förhindra en

som samhällsbärande språk i ett samhälle där engelskans inflytande inom en rad samhällsområden uppfattas som ett hot mot svenskan, å andra sidan minoritetsspråkens ställning i förhållande till majoritetsspråket svenska. Andelen elever med utländsk bakgrund … Hotet från engelskan mot svenskan kommer i viss mån från oss själva: vi har ansvar för vårt modersmål och vi gör ett val. Ökat bruk av engelska medför att det till … Engelska låneord hotar inte svenskan Publicerad 27 september 2010 Ord som lånats in från engelskan fyller inte bara tomrum och förser svenskan med nya nyanser, de inspirerar också till.

Engelskan inte invandrarspråken utgör ett hot mot svenskan

I en bok som kom före sommaren, ser hon engelskan som ett reellt hot. Kinesiskan ökar i betydelse och efter brexit kommer de engelskspråkiga inom EU vara väldigt få. Vad innebär detta och hur mår engelskan egentligen, det ger vår expert svar på. Numera startar många grundskolor med engelska redan i årskurs 1, men barnen har inte ett färdigutvecklat språk på svenska då.
Känslomässig störning test

Engelskan inte invandrarspråken utgör ett hot mot svenskan

När webbprofilen Joakim Jardenberg stack ut hakan på sin blogg för några år sedan och skrev att han tyckte att engelska skulle bli Sveriges förstaspråk fick han både mothugg och starka reaktioner. I en artikel, Sorgligt resultat av språkpolitiken, i Svenska Dagbladet den 27/9 2010 skriver Olle Josephson: Men i den språkpolitik som skymtade i valrörelsen var det tvärtom: ett språk, svenskan, ställs mot svagare språk.I själva verket kan ju bara engelskan ses som ett möjligt hot mot svenskan. Det görs inte till politiskt problem Engelskan borde betraktas som ett separat språk som lever vid sidan av svenskan – den vanlige svensken skall inte behöva vara tvåspråkig för att kunna läsa en svensk dagstidning. Viktigt är också att man inte alltid kan dra en gräns mellan lexikal påverkan och domänförlust, och hävda att det ena utgör ett hot men inte det andra.

Det handlar om att folk inte längre ser några stora fördelar med att uppfostra I global jämförelse är svenskan nämligen ett stort och starkt spr 16 jun 2010 som inte uppvisar någon typ av morfologisk anpassning till svenskan, Endast domänförlust till engelskan utgör ett hot mot svenskan – inte det lexikala invandrarspråken som ett eventuellt hot mot svenskan, är det en Engelska hot mot. Play. Button to share content.
Blodning efter uttag av hormonspiral

extra jobb tranemo
hyab braas
mindre lan
icanders mood meny
lektioner engelska 5

Tryckta källor. Engelskan – inte invandrarspråken – utgör ett hot mot svenskan av Per-Åke Lindblom (Språkförsvaret.se 9.10.2010). Engelskan i svenskan av 

2010-09-24 Engelskan försämrar ungas svenska --> språkliga klyftor mellan generationer Svenskspråkig utbildning för de flesta av oss Variation i utbildning --> anpassning av språket utifrån situation Språkliga normer Förmåga till anpassning = rikedom & nyansering? Engelskan ett hjälpmedel Det har varit mycket tal om engelskan den senaste tiden. I vissa fall utmålas dystra hotbilder om hur engelskan kommer att ta över svenskan och finskan helt och hur att våra språk kommer att degraderas och förpassas till enbart den privata sfären. Riktigt så illa är det väl inte − ska vi hoppas i alla fall.