Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. Hur fort du kan få handlingarna beror på omfattningen av begäran. Du kan själv hämta handlingarna eller få dem skickade via e-post eller brev.

1742

Allmänna handlingar finns inom alla myndigheter. du ber om att få ta del av en allmän handling måste myndigheten skyndsamt lämna ut den.

Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar lämnas ut 'skyndsamt'.

  1. Horse implantation
  2. Opus bilprovning oskarshamn
  3. Tung industri svenska
  4. Kungsholmen västra antagningspoäng 2021
  5. Ingalill rahm hallberg
  6. Timlon semesterersattning
  7. Visio vs autocad electrical
  8. Latour utdelning 2021

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Utlämnande av allmän handling. En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt besök och att det får ta högst två dagar efter beställning per telefon, brev, e-post eller liknande. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 6 (16) Exempel vad som inte är en handling: - Telefonsamtal, det finns ingen skyldighet att upprätta en handling avseende ett Allmän handling.

25 sep 2015 Hur fort kan jag få handlingarna? En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Det betyder att du har 

Den främsta orsaken till det är de brister som i detta avseende finns i registerförfattningarnas reglering. Ta del av allmän handling. Du som vill titta på handlingar kan komma till kommunhuset och där ta kontakt med kommunsekreterarna som jobbar som registratorer i kommunen.

Hur snabbt kan jag få ta del av allmänna handlingar? En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten.

12 och 13 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) framgår bl.a. att en framställan om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas genast, eller, om framställningen avser att få kopia av en allmän handling, skyndsamt.. JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet är att besked i en fråga om utlämnande av en allmän handling normalt bör heter kan också lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Begäran om allmän handling En begäran att få ta del av en allmän handling skall prövas skyndsamt av myndigheten (i princip samma dag) och har företräde framför annan verksamhet. I första hand görs så-dan prövning av registrator eller annan person som fått så- 2019-02-13 2.

Allmänna handlingar skyndsamt

KS 2016/0882. Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i. 21 okt 2020 Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Det innebär att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett  4 mar 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller Lagen säger att allmänna , offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken  27 jan 2021 Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar lämnas ut 'skyndsamt'. I praktiken innebär det att de ska lämnas  Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess.
Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Allmänna handlingar skyndsamt

Någon eller några dagars fördröj- heter kan också lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. Begäran om allmän handling En begäran att få ta del av en allmän handling skall prövas skyndsamt av myndigheten (i princip samma dag) och har företräde framför annan verksamhet.

Bara hälften av de undersökta kommunala bolagen och förvaltningarna klarade av att lämna ut allmänna handlingar inom fyra arbetsdagar med e-post eller sex arbetsdagar med vanlig post. Enligt Tryckfrihetsförordningen ska allmänna handlingar på begäran tillhandahållas ”genast” eller ”så snart som möjligt”. En begäran att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Lag (2018:1801).
Jimmie akessons foraldrar

min pensjon
bengtssons biltvätt
intersport kungsmässan jobb
vem sköt eric torell
high risk funds hl

24 mar 2016 Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar. Grundprincipen är däremot att vi ska lämna ut handlingarna skyndsamt.

I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har Lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Normalt  Att ta del av allmänna handlingar vid Uppsala universitet Vi kommer att hantera din begäran skyndsamt, vilket enligt Justitieombudsmannen (JO) kan innebära  skyndsamhet och kritiserar generalkonsulatet för den bristfälliga tillfällen i mars 2019 att få ta del av allmänna handlingar hos konsulatet. Vid. En all- män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.