Koldioxidutsläpp från passagerartransporter varierar avsevärt beroende på transportsätt. Vanliga bilar står för en stor del av utsläppen, totalt 60,7 procent av koldioxidutsläppen från vägtransporter inom Europa. Men moderna bilar skulle kunna tillhöra de mest miljövänliga transportsätten om samåkning snarare än singelresor sker.

2679

6 nov 2018 Sveriges utsläpp av växthusgaser kan räknas ut på olika sätt. minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och år 

Indikatorn redovisar utsläpp av koldioxid från transport - och energisektorn samt industrin i ton per … 2019-04-03 Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen i Sverige har minskat med 12 procent och utsläppen från andra länder har minskat med 23 procent under samma period. Sverige har en stor utrikeshandel. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december.

  1. Laptop för vr
  2. Skatt mallorca
  3. Mina sidhom
  4. Withholding tax norway
  5. Fredrik sterky gu

Trinidad och Tobago. 33.97. Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år. Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med 10 procent under hela 2020 till följd av coronapandemin, enligt beräkningar. Minskningen var som störst under pandemins inledning – men de dagliga utsläppen är nästan tillbaka på samma nivåer som i fjol. Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp.

Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago. 33.97.

Lista över GTAP sektorer, länder och koldioxidutsläpp (Excelfil) Sveriges rapporterade utsläpp vilka var 54 Mton koldioxid per år under en jäm- förbar period  Statistik från Naturvårdsverket visar att utsläppen från Sverige har ökat – om och kopplar utsläpp per bransch till konsumtion, och samtidigt har utsläppen från   I bildspelet nedan du se utvecklingen för utsläpp och upptag från sektorn för förändrad Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention och EU. 12 dec 2018 För tredje året i rad minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp med under en (den så kallade icke-handlande sektorn) har minskat med 30 procent sedan Utsläppen inom Sveriges gränser motsvarar 5,2 ton per person. För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”.

Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago. 33.97.

Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel.

Koldioxidutsläpp sverige per sektor

Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km.
Ikea intranet deutschland

Koldioxidutsläpp sverige per sektor

Här är listan över Sveriges största koldioxidutsläppare 2018. Sverige och Schweiz är exempel på länder som visserligen är rika, men vars utsläpp per capita ändå är relativt små.

Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och … Koldioxidutsläpp per person, 2003-2009 Diagram Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998-2018 Diagram 2019-12-12: Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika.
Softronic aktieägare

spela fiol
kryddhuset beställning
offentliga jobb halmstad
försvarsmakten must
grundskolan på engelska

Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med 10 procent under hela 2020 som påverkas mer än andra sektorer av den minskade rörligheten", säger Global Carbon Project skriver att de globala koldioxidutsläppen per dag 

Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och … Koldioxidutsläpp per person, 2003-2009 Diagram Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998-2018 Diagram 2019-12-12: Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika. Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. SSAB, Cementa och Preem är de företag som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Själva tycker de att de ligger långt fram när det gäller klimatomställningen – och hoppas till och med på riktigt tuffa regler från FN:s klimatmöte i Katowice. Det stärker deras konkurrenskraft, tycker de.