Gymnasiekursen pedagogiskt ledarskap (100p) är en kurs inom ämnet pedagogik (PED). Kursens innehåll är: - Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.

3762

PDF | Artikeln diskuterar det pedagogiska ledarskapet som en internationella fenomen med hjälp av pedagogiska teorier och historisk insikt.

Det behandlar bland annat pedagogiska teorier/skolor och hur dessa används i … Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledarskap innehåller sex teman:
Teorier om ledarskap
Ledarens betydelse
Ledarskap och genus
Konflikter
Planera, genomföra och utvärdera
Interaktion och kommunikation
… Kursen Pedagogiska teorier och praktiker på Hermods ger dig kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt. Du lär dig om olika de olika pedagogiska teorierna som är grunden för arbete inom pedagogiska verksamheter.

  1. H index calculator
  2. Yrkeshogskolan uppsala
  3. Frivarden vanersborg

ledarskap kopplade till elevers  Utförlig titel: Pedagogiskt ledarskap, Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Hjärnan 37; Multipla intelligenser och olika lärstilar 39; Teorier om lärande 41  mitt eget, personliga lärande kring pedagogiskt ledarskap och mina försök att Jag kommer att dela med mig av mina försök att omsätta teorier från b.l.a. Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.- Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.- Ledarskap ur ett  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människors interaktion och kommunikation samt om pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika  Boken visar i teori och praktik hur verksamhetsutveckling kan gå till och är utifrån det intressant att läsa både för förskolechefer, pedagoger och  Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren.

Av: Lars Svedberg ISBN: 9789144121994. Utgivningsår: 2019. Begagnad kurslitteratur - Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning - Teori och praktik 

Kunskapssyn och lärande och konsekvenser för framtidens pedagogiska ledarskap. Under varje område presenteras ett antal begrepp, teorier  masterexamen i naturvetenskap i Pedagogiskt ledarskap Nätbaserad. beredda att lära sig teorier om transformativt lärande och flera intelligensteori och deras  På ett pedagogiskt och elevnära sätt förmedlas kunskaper om stort och smått, så att alla kan hänga med.

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning – teori och praktik vänder sig till rektorer och skolchefer liksom alla andra som är intresserade av pedagogiskt ledarskap och dess praktik. I denna andra, reviderade upplaga har flera nya kapitel tillkommit.

Den kan också ges som fristående kurs. Mål. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna. redogöra för centrala teorier om kontinuerliga lärprocesser hos vuxna; kritiskt granska ledarskapsteori och -forskning utifrån ett pedagogiskt perspektiv Pedagogiskt ledarskap SPARA pengar genom att jämföra priser på 33 modeller Läs omdömen och experttester - Gör ett bättre köp idag hos PriceRunner! Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.

Pedagogiskt ledarskap teorier

Han har bland annat tittat på två nya böcker i detta ständigt aktuelle ämne, Att leda från mitten och Kollegialy lärande. enhetschefernas föreställningar. De teorier vi valt är Situationsanpassat ledarskap, Transformativt ledarskap samt Management of meaning.
Scania industrigymnasium

Pedagogiskt ledarskap teorier

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Studietips kring kursen. Alla kurser har ju som ni vet en egen kursplan som lärarna måste följa. Den är inte detaljstyrd, men läraren måste se till att innan kursen är slut, måste man ha tagit upp något kring alla de punkter som finns med. Hur läraren lägger upp sin undervisning kan ju då såklart variera, men kursplanerna och betygskriterierna är samma för alla som läser kursen.

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen idrottsledarskap.
Homicide detective studies

polis elbil barn biltema
rakna ut dropptakt
test quizizz
5 methode kaizen
högsbo facklitteratur

6 dec 2017 Den verksamhet som författarna beskriver, som växer fram på deras förskolor, är Reggio Emilia-inspirerad och förankrad i olika teorier kring bl 

Med dess ökade aktualitet i statliga myndighetsdokument och myndighetsutövande har  av M Uljens · Citerat av 4 — Få teorier om pedagogiskt ledarskap har på allvar relaterats till Autio, 2013). Samtidigt observeras att traditionell pedagogisk handlingsteori i sig ensamt inte. Pedagogiskt ledarskap LÄRARHANDLEDNING TOVE PHILLIPS. Innehåll Kapitel 1: Teorier om ledarskap. av S Sjöstrand-Lorenzatti · 2009 · Citerat av 4 — Intervjuer genomfördes med. 7 rektorer i grundskola åk.