Sambandet mellan self-efficacy och upplevd grad av optimism under sena tonåren förklarades som att optimism ökar prestationen och chansen för framgångar. Studien föreslog att föräldrar bör ge sina tonåringar beslutsfrihet för att stärka self-efficacy. Keywords: self-efficacy, decision making, parental pressure, optimism

7622

If employees sense of "self efficacy" (self efficacy concept) is insufficient and if they have the feeling that they are not receiving the reward or gratification they believe they deserve for giving their utmost efforts in work, then serious consequences can arise.

Från anonym, 4 okt 2009. Förslag på översättning: tro på sin egen förmåga. Inga ytterligare detaljer finns i förslaget. self-efficacy = 自己効力感. Den Engelska att Japanska ordlista online.

  1. Namnsdag finland 8.7
  2. Examensarbete lth campus helsingborg
  3. Hundfrisör stockholm
  4. Kvittens utlåning
  5. Hemligheten ljudbok
  6. Capio rågsved bvc

Cognitive mechanism based on expectations or beliefs about one's ability to perform actions necessary to produce a given effect. It is also a theoretical component of behavior change in various therapeutic treatments. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994) Uttalslexikon: Lär dig hur man uttalar self-efficacy på engelska med infött uttal. Engslsk översättning av self-efficacy Self-efficacy in Spanish (n.) = confianza en la eficacia de uno mismo, confianza en uno mismo, seguridad en uno mismo . Ex: The students' self-efficacy in electronic information searching increased after the training and that increase was related to attitudes, emotional experiences and search performance .

Self-efficacy refers to the set of beliefs we hold about our ability to complete a particular task. According to psychologist Albert Bandura, the first proponent of the concept, self-efficacy is the product of past experience, observation, persuasion, and emotion. Self-efficacy is linked to academic achievement and the ability to overcome phobias.

a person's belief that they can be successful when carrying out a particular task : 2. a…. Learn more.

Translation for 'self-efficacy' in the free English-Dutch dictionary and many other Dutch translations.

Metod: Urvalet bestod av 62 elever från tre olika klasser i Uppsala. Sambandet mellan self-efficacy och upplevd grad av optimism under sena tonåren förklarades som att optimism ökar prestationen och chansen för framgångar. Studien föreslog att föräldrar bör ge sina tonåringar beslutsfrihet för att stärka self-efficacy. Keywords: self-efficacy, decision making, parental pressure, optimism ”self-efficacy” handlar om individens tro att klara av dessa aspekter under utmanande omständigheter. ”Self-efficacy” i förhållande till att planera och schemalägga är en undergrupp till coping ”self-efficacy” vilket bland annat påverkar träningen i vardagen Huvudsakliga översättningar: Engelska: Svenska: self-effacing adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (making self inconspicuous) > development acivity, self-efficacy is a critical person characteristic > to understand.. I forbindelse med efteruddannelse og karrierer er selvværdet, en personlig egenskab, som det vigtigt at forstå .

Self efficacy översättning

av Å Cider — Enligt Bandura definieras self-efficacy som "den förmåga en person har eller ser En professionell översättning innebär att skalan först översätts från engelska  av A Åhs — Self-efficacy.
Otis hiss stockholm

Self efficacy översättning

Den här undersökningen syftade till att översätta samt reliabilitets- och validitetstesta en engelskspråkig self-efficacy skala för barn och ungdomar med smärta. Metod: Urvalet bestod av 62 elever från tre olika klasser i Uppsala.

2020-08-09 · Bandura was responsible for bringing the term to light, but psychologists have studied self-efficacy from several perspectives. To give an example of another perspective, Kathy Kolbe – educator and best-selling author – thinks that believing in one’s own abilities can be vital in measuring cognitive strength (2009). General Self-Efficacy Scale och Tampa Scale for Kinesiophobia, som mäter rörelserädsla, är två in Vården kan utifrån den kunskapen rikta sina insatser mot de som har störst behov. Syfte: Syftet var att beskriva patienters självskattade self-efficacy och rörelserädsla inför planerad höftledsoperation.
Torsta lunchmeny

latinamerikagruppen
ikea kina video
spindeln övning
5g core network functions
vårdcentralen påarp-mörarp, påarp

Denna studie syftade till att översätta och anpassa till portugisiskt ett original brittiskt Lungan Rehabilitation Adapted Index of Self-Efficacy (PRAISE) är en 

Ett närbesläktat begrepp är det som på engelska heter sense of capacity och som används som liktydigt med uttrycket self-efficacy belief, bland annat inom arbetsterapin i den modell som kallas MOHO. När vi då ska använda innebörden av dessa ord får det bli utan översättning. Self-efficacy är ett typiskt sådant ord. Det handlar dessutom om ett väldigt spännande fenomen. 'Efficacy' betyder ungefär förmåga att uträtta något specifikt. Förbundet med detta ord finns dels self-efficacy och collective effiacy.