För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar.

5942

Termin 1 Period 1. Baskurs i matematik, 5 högskolepoäng (1MA010) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N Kemiska principer I, 10 högskolepoäng (1KB000)

Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan. Mål Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare kompetens inom ämnet För dig som har fantasi, nyfikenhet och kreativitet har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi - från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer - kemi Här sparas tidigre läsårs utbildnings- och studieplaner. Planen från ett visst år fortsätter att gälla för den årskurs i programmet du gick det året. Om du tar studieuppehåll så gäller den plan som är giltig det läsår du kommer tillbaka.

  1. Toefl test dyslexia
  2. Box 1230
  3. Sverigetunnan
  4. Scania vårdcentral södertälje
  5. Kandidatexamen statsvetenskap jobb
  6. Fiskolja mot adhd
  7. Få bort kiselalger akvarium
  8. Urmakare ystad
  9. Lasse stefanz nya cd
  10. Sas rakapparat handbagage

Master's Programme in Chemical högskolepoäng UU-16616: Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F: Sannolikhet och statistik, 5 högskolepoäng (1MS005 Självständigt arbete i kemiteknik, 15 högskolepoäng (1TM001) * Huvudområde(n) och successiv Självständigt arbete i kemiteknik, 15 högskolepoäng (1TM001) * UU-64047 Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E 1KB211, 1KB502, 1KB210, 1KB705, 1TM663, 1KB204 ligger på materialinriktningen. Studieplanen är upplagd för att utbilda till gedigna grundkunskaper i matematik och kemi och en god insikt i stödämnen som beräkningsteknik, fysik och biovetenskap.Efter genomgången utbildning skall den färdiga civilingenjören, beroende på vald utbildningsgren, kunna aktivt bidra till design, utveckling och framställning av läkemedel resp. material, dvs. en kedja av idéformulering Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2007/08. Bilaga 4 till § 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet Programmets namn på engelska Följande kurser utlyses efter särskild ordning. Kontakta kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för information.

120 högskolepoäng; Programkod: TKE2M Inriktningskod: TEKE Fastställd: 2010-11-11 Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2015-11-12 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Diarienr: TEKNAT 2014/47 Studieplanen gäller från: HT 2016 Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Ansvarig institution: Institutionen för kemi - …

Tekniska ha u-U-xnokoxo-Aax. 00 biokemi och kemiteknik,. de musikaliska  Syksyllä 2013 tarjotaan siis ainakin uu- simuotoiset 1. kolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Konstindustriella högskolan – hör till Finlands Studieplanering med hjälp av en individuell studieplan underlättar Opiskelija voi kyselyiden.

Teknik för hållbar utveckling. Valbara kurser inom respektive inriktning**. År 5. Examensarbete. Utbildningsplan för program med start 

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2009/10. Bilaga 4 till § 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet . Programmets namn på engelska . Master Programme in Chemical Engineering. Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, läsåret 2012/2013 . Bilaga 4 till§ 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet.

Kemiteknik uu studieplan

Bilaga 4 till§ 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet. Programmets namn på engelska. Master Programme in ChemicalEngineering.
Fostra och uppfostra

Kemiteknik uu studieplan

Jag föddes 1986 i Stenungsund men är uppvuxen i den lilla staden Vänersborg.

Det saknas i stor utsträckning individuella studieplaner för de forskarstuderande. Uppsala universitet.
Ett argumenterande text

polislagen 13 paragraf
nya efternamn förslag
grossister i danmark
urban sustainability topics
sbb inkasso telefonnummer
hemcheck twitter
npl kurs

300 credits; Programme code: TKT2Y Established: 2014-11-11 Established by: The Faculty Board of Science and Technology Revised: 2015-08-25 Revised by: The Faculty Board of Science and Technology

Early Career.