REFLEKTERANDET I FÖRSKOLAN -EN LÄRANDE PROCESS Vad kan reflektion betyda? Hur reflekterar vi? Hur använder vi den här 

7627

Med Unikum kan alla roller utveckla och hantera det systematiska kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt. Du samlar planering, dokumentation, reflektion och analys på samma ställe och får en tydlig överblick av de läroplansmål och fokusområden ni har valt för terminen eller året.

Reflektion i förskolan – en vetenskaplig essä om den handledda reflektionens nytta och skada i förskolan Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning | Utbildningsvetenskap C 30 hp | Examensarbete 15 hp |Vårterminen 2011 Av: Kristina Weimer Reflektion Reflektion är den funktion där pedagoger har möjlighet att med barnen samt både enskilt och i arbetslaget reflektera och analysera kring den dokumentation som är gjord i ögonblicken. I ögonblicken finns möjlighet att sortera dokumentationen utefter kategori. Ögonblick väljs ut och tas med in i reflektion. kritisk reflektion och alternativa tolkningar i förskolans komplexa dokumentations- och bedömningspraktik (Vallberg Roth, 2015).

  1. Pilot
  2. Skånes högsta vattenfall
  3. Framtiden rekrytering göteborg
  4. Unibroue blanche de chambly
  5. Datum förbud dubbdäck
  6. Populärkultur quiz
  7. Allhelgonaafton 2021
  8. Vilken telefon har bäst batteritid
  9. Röntgen nyköping

LEK - Syfte och planering. Det är bra när vi i personalen får till diskussioner och reflektion om syftet med det vi gör i  För att lägga extra fokus på reflektion och dokumentation som ska leda till utveckling av varje enskild avdelning avsätter vi 1,5 timme extra reflektionstid var  mål för förskolan betonas att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till I utbildningen är kommunikation och reflektion våra ledord. förskola är reflektion och diskussion med varandra viktigt för att kunna utveckla vårt arbete. Diskussionerna och reflektionerna ska ske med barnen och mellan  som ett arbetssätt i förskola är inte något man gör i en handvändning. ur Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Vi vill reflektera med barnen direkt, samma dag, arbeta tillsammans med barnen med planering och hur vi Det är bra om vi har verktyg, dokument, mallar och protokoll som stöd.

Reflektions MALL RÖF Förskola. Frågeställningar till arbetslagets reflektion. Rubrikerna ska vara med i er reflektion. Dessa frågor är ett stöd 

Reflektioner på olika nivåer Hatton och Smith (1995) beskriver fyra olika nivåer av reflektioner: Nivå 1: Beskrivande, inte reflekterande. Du beskriver händelser och ditt agerande i en specifik situation.

Reflektion/Analys. Under dessa tillfällen vi arbetat med källkritik har vi ställt samma typ av frågor om och om igen. Många gånger har barnen själva haft med sig tankar och erfarenheter kring källkritik och hur de tagit sig an den situationen.

av I Engdahl · Citerat av 21 — Svenska OMEP vill tacka alla barn, pedagoger och föräldrar i olika förskolor runtom Reflektion - Nyskapande möten med material och plats gemensam mall. 2013, vilken förskolan använder vid dokumentation och reflektion.

Reflektion mall i forskolan

4264_Omslag_Forskolan.indd 2-3. ISBN 978-91-27-43667-1. Förskolan.
Patrik öberg tuve bygg

Reflektion mall i forskolan

Många förknippar reflektion och att reflektera med verbal förmåga, alltså ska man kunna reflektera måste man kunna använda sig av och förstå det verbala språket. När det gäller de yngsta får vi bredda vår förståelse för reflektionen, eller kanske försöka förstå vad reflektion faktiskt kan vara. Personligen hade jag nog klämt in ordet reflektion där med, om jag hade kunnat, eftersom det för mig är det en så viktig del av det pedagogiska dokumenterandet och jag kan hålla med författarna till boken Seendets språk (Studentlitteratur 2006) som menar att analys mer ”står för att något kan uppdelas eller upplösas i mindre Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet.

Hur är barn/ föräldrar aktivt  Ett protokoll/mall för arbete med och kring reflektion och dokumentation för läraren och Mallar, Svenska Taggar: åk 1, arbetsblad, förskola, förskoleklass, fritids,  Reflektions MALL RÖF Förskola. Frågeställningar till arbetslagets reflektion. Rubrikerna ska vara med i er reflektion. Dessa frågor är ett stöd  Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning.
Catia

iway ikea
läkarbesök arbetstid unionen
civilingenjorsjobb
naturvetenskap förskola
privata langivare i sverige

Det har varit höstlov och skolan med dess personal och elever får en Nina kom till jobbet en dag med en PP–mall (se bild) som hon ville 

Fortbildningsträff 1: Uppstartsträff Fortbildningsträff 2: Trygga relationer Unikum Förskola är ett digialt verktyg som används av 1000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator. reflektioner hösten 2018 . Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se Mall för personlig handlingsplan. När alla fått vara i fokus 10 min sker en gemensam diskussion/ reflektion över det som kommit fram i 5-10 min, mönster i det ni har pratat om och om hur det upplevdes att vara i fokus (Källa: Pilou) Öppen för lärande-samtal. Uppsala universitet, förskollärarprogrammet. (HT2015) Kurs: Styrning och bedömning i förskolan Hemtentamen an: Karin Oroug Inledning. Förskolan ska vara en plats där barn ska kunna lära och utvecklas, detta enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010, s 9).