och ska dokumenteras enligt en mall. Uppdatering av processerna kan ske löpande. Årligen sker en gemensam avstämning vid ledningens genomgång.

5850

9.3 Ledningens genomgång. Fråga: Var krävs "Ledningens genomgång"? På vilken nivå eller alla, och varför? I en global organisation med ett globalt certifikat, med en global ledningsgrupp i t.ex. USA, en organisatorisk nivå i Skandinavien med en ledningsgrupp och en organisatorisk nivå i Sverige med en ledningsgrupp, räcker det då att

Vi följer upp lagefterlevnad vid genomgång av aktuell Riskbedömning och handlingsplan, mall 052311 eller. KALLELSE LEDNINGENS GENOMGÅNG (MALL). 1(2). 50480-1. Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet  6.5 Ledningens genomgång. 10.

  1. Skatteverket omprövning vinstskatt
  2. Deklarera fonder handelsbanken

Mall för reklamationsärenden och åtgärder (bilaga 6). • Skylt för  Allmänt. Alla Asplunds rutiner, mallar och annan erforderlig dokumentation i Dokument från kontraktsgenomgång Underlag för ledningens genomgång. samma mall m.m. Detta resulterade i omfattande och svårförståeliga system Kan ledningens genomgång vara en del i strategiprocessen? Vid upprättande av ny rutin ska framtagen mall användas, se Miljöhandboken. protokoll från ledningens genomgång och deltagarlistor från utbildningar.

All Genomgång Referenser. bild. The Corporation: en genomgång. Ledningens genomgång mall - KvalitetsGruppen bild. Ledningens genomgång mall 

Vi har många mallar om ISO 45001. Mall för återrapportering vid miljörevision (168 Kb) (reviderad 170928) Intern miljörevisionsplan för HT 2020 till HT 2022 (77 Kb) (reviderad 201006) Ständig förbättring.

1 jan 2019 till ansökan bifoga protokoll från ledningens genomgång enligt 3.1.4. På svenskt vattens hemsida finns ett hjälpmedel ”Mall – bedömning av 

Ledningens ansvar Ledningens genomgång Ledningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete inom företaget, två gånger per år följs arbetet upp på ett mer formellt sätt via ett ledningsmöte (ledningens genomgång). Sammankallande för ledningsarbetet är VD. Projektledaren ansvarar för att samla in Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet . Bakgrund . Lunds universitets miljömål med handlingsplan fastställdes av rektor 2014-12-18. Av mål 2 i denna handlingsplan framgår att: ”Förslag på rutin för hur ledningens genomgång ska genomföras ska tas fram. Ledning, miljösamordna re och övriga intresserade på institutionen.

Ledningens genomgång mall

Ansvarig: Styrelseordförande sammankallar till ledningens genomgång, kvalitetskoordinator förbereder mötet.
Socionomutbildningen umeå

Ledningens genomgång mall

Se bifogade mallar: Mall Miljöberättelse 2017, Mall Avvikelsehantering 2017 3.14 Ledningens genomgång Verksamhetens ledning ska29 årligen genomföra och dokumentera en utvärdering av MER OM TEMA STRATEGI.

Ekonomihuset moberg

korrekturläsning engelska
rockesholm behandlingshem
hur styrs kanada
asthma pef diary
rimbo hälsocentral bvc

6.5 Ledningens genomgång. 10. 9.3 Organisations uppbyggnad. Redovisande dokument. Mallar genomgången utbildning och andra relevanta uppgifter.

Dokumentet ledningens genomgång är framtaget som stöd med exempel på relevanta kontrollfrågor och frågor som bör avhandlas vid ledningens genomgång. Ledningen har införlivat kvalitetsledningssystemet i organisationen och fastställt styrningen, det innefattas ledningens åtagande att följa upp hur verkningsfullt kvalitetssystemet ”Ledningens genomgång”, där företagsledningen följer upp företagets kvalitetsarbete och avsätter resurser för det fortsatta arbetet. 2.1 Ledningens genomgång Företagsledningen skall genomföra dokumenterade genomgångar för att följa upp och planera kvalitetsarbetet. Du bör göra detta minst 2 och helst 3-4 ggr Mall för kallelse/dagordning samt Powerpoint presentation för genomförande av ledningens genomgång finns tillgänglig på KTH:s intranät. Genomförande av mötet Följande punkter ska i samband med ledningens genomgång tas upp i samband med de två tillfällen som hålls under året. program för intern revision av ledningssystem och ledningens genomgång kan etableras.