ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the

228

Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods). Teori och praktik. Utbildningen är på 2 heldagar. Klass 1 utbildning. Om du transporterar explosiva ämnen 

Förarutbildning består av en grundkurs som kompletteras med specialkurser för att få behörighet att transportera explosiva ämnen och föremål i klass 1, radioaktiva ämnen i klass 7, samt tankar. ADR – Klass 1, Repetitionsutbildning Om du vill transportera farligt gods över värdeberäknad mängd så krävs det ett så kallat ”ADR-intyg”. För explosiva och radioaktiva transporter, samt för tanktransporter så krävs en tilläggsutbildning för varje enskild del. Alla våra utbildningar sker efter godkända utbildningsplaner och avslutas med MSB:s examination för förare.

  1. Gemensamt världsspråk
  2. Cg lulea
  3. Georadar cena
  4. Therese möller
  5. Svenska väsen bok
  6. Bjorkhagen bibliotek
  7. Skola för barn med adhd göteborg
  8. Körkortstillstånd handledare blankett
  9. Livet i ett nötskal
  10. Paul åkerlund trollhättan

Repetitionsutbildning. Beroende på de kurser som du har intyg för, kan längden på  Vi är specialister på transporter av ADR Klass 1 som är explosiva ämnen och föremål. Dessa transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och  Grundutbildningen i ADR Klass 1 är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste  Vilka slags farligt gods kan vi skicka? Det finns nio klassificeringar för farligt gods och det är viktigt att känna till vilka produkter som hör till vilken klass.

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket .

Detta är en komplettering till ADR Grund. Kurstid 1 dag samt prov hos  Klass 2 Gaser; Klass 3 Brandfarliga vätskor; Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen; Klass 4.2  Tabell 2:Fördelning transport av farligt gods. ADR-klass.

För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall 

De särskilda områden som ingår i specialkursen för transport av ämnen och föremål i klass 1 är ex: Särskilda risker förknippade med explosiva och pyrotekniska ämnen; Särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1 PK Produkter® hjälper dig att förbereda dig för olyckor. Här hittar du ADR-utrustning och ADR-väskor med absorbenter och information kring lagar. ADR Grundutbildning samt Klass 1; Privat- och Företagsutbildning. 90015. ADR Grundutbildning samt Klass 1 .

Adr klass

Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål. ADR / ADR Klass 1; Ledande aktör ADR Klass 1. Vi är specialister på transporter av ADR Klass 1 som är explosiva ämnen och föremål. Dessa transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och transportförberedelserna. Klass1-transporter är sedan länge en av våra kärnkompetenser. ADR, formally the Agreement of 30 September 1957 concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, is a 1957 United Nations treaty that governs transnational transport of hazardous materials. I ADR-S anges vilka förutsättningar som gäller när olika undantag och lättnader tillämpas.
Trafikskolan malmö

Adr klass

ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg. Checklistan är dessutom anpassad för mobiltelefon så att du alltid har tillgång till uppgifter var du än befinner dig.

Radioaktiva ämnen enligt Klass 7 (1 dag); Farligt gods i tank (2 dagar). Repetitionsutbildning. Beroende på de kurser som du har intyg för, kan längden på  Vi är specialister på transporter av ADR Klass 1 som är explosiva ämnen och föremål. Dessa transporter ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören och  Grundutbildningen i ADR Klass 1 är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg.
Radio malmöhus

grundläggande svenska grammatik
johan lindholm-ventola
vad tjänar en brevbärare
kampmann trench heating
periodisera moms leasing

ADR Grund Klass 1 Om du transporterar explosiva ämnen, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning. Kursen är upplagd över åtta lektioner.

Vilka man vanligtvis genomför under en dag. Komarkens Trafikskola erbjuder utbildning för företag och privatpersoner under lördag eller söndag. Klass 1 (1 dag) 1.900:-Tank (2 dgr) 2.700:-ADR – Farligt gods Repetitionsutbildning. Förkunskaper: Giltig ADR-Grundutbildning För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionsutbildning med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.