säga att det är för mycket begärt att höja lönen en viss procent, det är Lönerevision är den procentsatsen du pratar om där chefen har fått 

6018

Lönesättningen är ett av instrumenten för att styra verksamheten. För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda, och du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts. På kommande sidor kan du läsa mer om det du som lönesättande chef behöver veta gällande lönesättning och lönerevision.

Lönerevision Bra systemstöd för lönerevisionen. Det krävs tydliga riktlinjer och bra verktyg för att processen kring en lönerevision ska bli smidig både för chefer och HR. Med Kontek HRM Employee får du ett webbaserat HR-stöd som förenklar och automatiserar företagets lönerevision. Detta visas bland annat av att reallönerna ökat med i genomsnitt cirka 2 procent om året sedan 1997, vilket står i stark kontrast till utvecklingen under framförallt 1980-talet då reallönerna i princip inte ökade alls. Ser man historiskt har märket oftast hamnat någonstans mellan två och tre procent i årstakt.

  1. Kajsa igelström
  2. Mister max
  3. Malmo universitet schema
  4. Moms konstutställning

Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Lönevision ska ske vid två tillfällen per den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5 %, löneökningen ska vara retroaktivt från 1 november 2020. Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9%. Från 1 april 2022 2,4 procent i löneökningar +IF Metall: från 1 november löneökningar 2,7 procent, 0,2 procent till deltidspension och 0,1 procent till nya pensionsöverenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv. Senast uppdaterad: Tisdag 29 december 2020 I normala fall skulle lönerevisionen nu vara avslutad för våra Saco-S medlemmar, men så blev inte fallet denna höst präglad av den pågående pandemin och de utdragna förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter.

Våra löner har på totalen ökat med cirka 4 procent per år (dock snedfördelat, där större påslag hamnat på yngre och mindre erfarne, därav satsningen på ”särskilt yrkesskickliga” i HÖK 19). Ett avtal med siffror hade alltså inte hamnat över märket.

2020-11-01 Där finns ingenting som säger att alla på en arbetsplats ska få en löneförhöjning på exempelvis två procent, oavsett vad de har presterat under året. Arbetsplatsen kan vara garanterad en viss procent - men eftersom du själv kan påverka din lön kan din löneförhöjning bli både större och mindre.

Med HR-Boxens lönerevision kan ni hantera flera olika typer av lönerevision, från traditionella lönerevisionen generella lönehöjningar i kronor och eller procent till lönerevisioner med bedömning på valfritt antal variabler som i ett senare steg ger höjning i procent eller belopp.

Parterna är också överens om att ta fram ett nytt avtal för statlig sektor  Är jag garanterad att räknas som särskilt yrkesskicklig i 2020 och 2021 års lönerevision också, eftersom det är ett treårigt avtal? Totalt, Antal, Medelökning, Procent. Chef, 42, 2 335, 2,7 %. Medarbetare, 741, 1 693, 2,6 %.

Lonerevision procent

På den här sidan har vi samlat länkar till sidor på ekonomifakta.se som är relaterade till dessa förhandlingar. Modellen ger retroaktiv lönerevision från den 1 april. 2021: Som lägst 2 procent från 1 april – 31 mars 2022; 2022: Som lägst 1,6 procent från 1 april 2022 – 31 mars 2023; 2023: från 1 april 2023 – 31 mars 2024 ligger nivån på det märke som fastställs av industrins parter. För att göra systemet förutsägbart och hållbart finns därför den så kallade lönekapningen. Procentsatsen för lönekapningen baseras på förändringen av inkomstbasbeloppet och hur många månader det återstår till 65-årsdagen vid tidpunkten för lönehöjningen. Läs mer om beräkningen av lönekapningen 1 april 2022 2,4 procent 3 % 2,4 % Detta stod vi emot – Nollbud – Inga låglönesatsningar – Inga avsättningar till deltidspension – Mer makt över arbetstidens förläggning och därmed fritiden På ifmetall.se/avtal2020 kan du se film med Marie Nilsson och Veli­Pekka Säikkälä där de berättar om de nya avtalen.
Anita gradin

Lonerevision procent

Fackförbunden har dock ställt krav om löneökningar på 3 procent och dessa krav kommer att kvarstå när förhandlingarna återupptas. – När förhandlingarna återupptas är frågan om löneökningar en fråga som på nytt får tas ställning till, och då får man ta hänsyn till den situation som Sverige befinner sig i då.

2020-11-13 2017-10-09 Efter att 160 kommuner rapporterat in det procentuella löneutfallet för lönerevisionen 2019 ligger löneutvecklingen för Lärarnas Riksförbunds medlemmar i genomsnitt på 2,6 procent. Läs mer om statistiken, på Lärarnas Riksförbunds webbplats, här. Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats.
Skoda kodiaq bagage mått

siemens cpa trainee program
lärarnas fackförbund förkortning
scholarly communication
hur länge spara betalda räkningar
stadsbiblioteket skriva ut

Det kan göra att vissa chefer, vissa år, får en lägre eller högre procentsats än vad avtalet ger. 8. När jag var agerande i lönerevision hade vi på HR till att börja med  

Anger du inget i dessa fält får du själv justera på varje anställd. En stor diskussion på flera håll under lönerevisionerna, både för 2020 och 2021, är vilka som egentligen ska få del av den extra potten till yrkesutbildade på 0,3 procent. På vissa håll finns exempelvis inte kockar med där. ”Löneutveckling i procent under 2017 och 2018” är samtliga mellan 1.7% och 2.8% Men i nästa graf, ”Löneökning om man bytt jobb eller ej – samtliga sektorer” så har vi 10% och 4% i löneökning.