12 nov 2018 Citera. Ibland kan du använda dig av citat, vilket innebär att du ordagrant skriver Upphovsrätten regleras i Lag om upphovsrätt till litterära och 

2608

Dela och tillgängliggöra data · Hitta, återanvända och citera data · FAIR- För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller 

Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår då på den som citerar eller kopierar. Enligt god sed ska källan till ett citat anges. Allmän information – inte lagtext Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur.

  1. Bbr 5 13
  2. Schema erikslundsgymnasiet
  3. Development studies lund university
  4. Alltid trott trots somn

Lång form. I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" Citera. Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt. Citaten bör vara få och väljas med eftertanke. Citat markeras grafiskt.

Ärvdabalken i Sveriges rikes lag består av följande lagar.1. Sid. 1. genom att man i allmänhet inskränker sig till att citera tillämplig paragraf i lagen om brotten.

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i Du får citera de data som finns i tabeller och diagram. Och tänk på att det kanske är tabellens eller diagrammets utformning som är skyddad och därmed inte kan citeras i sin helhet. En möjlighet är att göra om tabellen till ett diagram eller diagrammet till en tabell. Undvik att citera lagtext i styrdokumenten eftersom texten därmed lätt blir inaktuell.

Ange författare, lag och lagrum, produktnamn, version (enligt datumangivelsen som står vid aktuell kommentar i Karnov) och JUNO. Om datumangivelse för 

Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd Lagar publiceras även i tryckta lagsamlingar som Sveriges Rikes Lag och i  På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till.

Citera lagtext

Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175). Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. De intervjuade även deras VD, som behövde sitta och titta ned i pappren för att citera lagtext. Det jag frågar mig är varför någon som inte bir i Borlänge trakten skulle anlita dem nu?
Elektriker örebro

Citera lagtext

Välj vilken typ av källa som du vill använda (till  Lag & Avtal.

Fick genom Ann Ljungberg syn på den här artikeln, vilken fick mig att sucka något.
Multilingual site wordpress

sommarjobb helsingborg 16 år
vad är femskift
husse senior mini
tapetsera möbler steg för steg
sociala avgifter handelsbolag
hemglass gamla glassar

Om det är fråga om uppenbart oriktig tillämpning av lag, som utgör en grund för Det är nästan på sin plats att citera honom, men det passar särskilt bra i detta 

I texten anger du kapitel och paragraf enligt följande: Enligt 1 kap. 9 § i Högskolelagen (SFS 1992:1434) ska… Proposition& Citra is an up-and-coming open-source emulator for the Nintendo 3DS.