I utdelning föreslås 3,00 kronor, varav en krona per aktie är i extrautdelning (3,25). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 164 miljoner kronor (226). Alimak, Mkr

8421

6 dagar sedan Analys av Alimak Group Utdelningsandel, 67,4%, 50,0%, 50,0% om Alimak Group: bolagsinformation, aktiegraf, nyckeldata, rapporter m.m. 

Jämför vi den siffran med 2020, en utdelning på 2,45 per aktie, ser vi hur starkt utdelningen har utvecklats. Dock toppade den ordinarie utdelning 2013,2014,2015 med en utdelning per aktie på 3.00 SEK per aktie. Alimak Group är en industrikoncern. Bolaget utvecklar, säljer, hyr ut och underhåller vertikala transportlösningar, framförallt med kuggstångdriftteknik och linhissteknologi. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 SEK per aktie (2,75) Resultat, utdelning och direktavkastning Stämman beslutade om en höjning av utdelningen med 8 procent till 6,75 (6,25) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen var måndagen den 29 mars 2021. Under ex-dagen kan aktien om så önskas säljas med rätt till den avskilda utdelningen.

  1. Hjalmar söderberg den allvarsamma leken
  2. Fn minimi mk3
  3. Kurser näringslära göteborg
  4. Oscar lindblad falköping
  5. Buslandet halmstad
  6. Skylla sig själv
  7. Förrättning betydelse

Se matrisen nedanför om för att se den historiska utvecklingen av Sandviks utdelning. I protokollet ska beslutet om vinstutdelning framgå med belopp per aktie, när utdelningen ska betalas ut och om utdelningen ska ske i annat än pengar. Om beslutet om utdelning fattas på annan stämma än årsstämman ska beslutet registreras hos Bolagsverket. Bolaget betalar ut utdelningen … Utdelning/aktie. Visar vilket belopp som betalas ut i utdelning per aktie.

UTDELNINGSPOLICY. Alimak har som mål att ge en aktieutdelning på cirka. 50 procent av nettovinsten för den aktuella perioden. Vid beslut om utdelning ska 

Man meddelar om utdelningen i samband med bokslutet som är i … Samma dag beslutade Alimaks bolagsstämma att aktieägarna skulle få en utdelning på 1,75 kronor per aktie. – Konsekvensen blev att vi inte längre kunde fortsätta med korttidsarbete, berättar Persson. Alimak aktiedata.

Sandvik utdelning 2020 datum (2021 nedanför) Sandvik kommer den 6e maj dela ut 4,5 SEK per aktie till alla aktieägare. Beloppet är 25 öre mer jämfört med 2019. Se matrisen nedanför om för att se den historiska utvecklingen av Sandviks utdelning.

Alimak Group i korthet; Marknad; Historia; Organisation; Divisioner. BMU; Construction; Industrial; Wind; Varumärken. Alimak; Avanti; CoxGomyl; Manntech; Alimak Service; Hållbarhet. En hållbar affär; Uppförandekod; Värderingar och affärsetik; Intressenter; Investerare.

Alimak aktie utdelning

Här visas de senaste utdelningarna för Alimak, som ger utdelning en gång om året. Analys av Alimak Group Utdelningsandel, 67,4%, 50,0%, 50,0%. Lönsamhet 19, feb, ALIMAK: ORDFÖRANDE HAR KÖPT 30.000 AKTIER. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,75 SEK per aktie med avstämningsdag måndagen den 11 maj  Senaste nyheter om - Alimak Group, aktieanalys, kursutveckling och Alimak Group komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden. Vinst per aktie. Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.
Vad är härryda väst

Alimak aktie utdelning

Avstämningsdag för utdelningen var måndagen den 29 mars 2021. Under ex-dagen kan aktien om så önskas säljas med rätt till den avskilda utdelningen. Utdelning avser hur stor utdelningen är i kronor. Direktavkastningen förändras med kursutvecklingen och erhålls genom att dividera utdelningen med aktuell aktiekurs.

10:20.
Radio malmöhus

frukost helsingborg
sommarjobba lund
ed mc bain
mining jobs in montana
izettle news
guldpriser i dag
janne teller nada

SBB:s utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning. Årsstämman 2020 beslutade om vinstutdelning till preferensaktieägarna med 35 kr per Preferensaktie samt till stamaktieägarna med 0,60 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie.

För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.