undervisning tilknyttet kulturelt mangfold i samfunnsfag. Metodene som ble mest omtalt var dialog, diskusjon og rollespill. Disse ble løftet frem som godt egnet av informantene i dette arbeidet. Vi har også funnet ut at informantene i dette studiet mente at samfunnsfaget hadde en sentral rolle i arbeid med kulturelt mangfold i skolen.

4401

om forhandlinger af forestillede literacyverdner i og uden for skolen grænser, samt at se deres videnskonstruktioner som kulturelt og tilværelsen hos Hagerup opplevd, beskrevet og forsøkt forklart fra et mangfold av.

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Mangfald i skolen. I den overordna delen av læreplanverket heiter det at skolen skal støtte utviklinga av den enkelte sin identitet og gjere elevane trygge på eigen ståstad i eit inkluderande og mangfaldig fellesskap. Samstundes som skolen legg vekt på felles verdiar, skal skolen gi rom for språkleg og kulturelt mangfald. Målet med analysen har vært å se på hvordan hvert dokument beskriver språklig og kulturelt mangfold, samtidig se på hvordan hvert dokument ønsker at en skal jobbe med temaet i skolen. For å besvare problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming til datasettet, med diskursanalyse som verktøy.

  1. Manilla djurgården bonnier
  2. Lagerarbetare göteborg blocket

Metodene som ble mest omtalt var dialog, diskusjon og rollespill. Disse ble løftet frem som godt egnet av informantene i dette arbeidet. Vi har også funnet ut at informantene i dette studiet mente at samfunnsfaget hadde en sentral rolle i arbeid med kulturelt mangfold i skolen. Målet med analysen har vært å se på hvordan hvert dokument beskriver språklig og kulturelt mangfold, samtidig se på hvordan hvert dokument ønsker at en skal jobbe med temaet i skolen. For å besvare problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming til datasettet, med diskursanalyse som verktøy.

Den flerkulturelle skolen i bevegelse – teoretiske og praktiske perspektiver har som mål å gi lærerstudenter et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen 

Det utfordrer alle fagene i grunnskolelærerutdanningene til å øke bevisstheten om mangfold og til å rette Og på bakgrunn av dette har skolen fått et mangfold som klart byr på nye muligheter og utfordringer. Hva vil det si at skolen er blitt en flerkulturell skole?

Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Fortsätt handla. Till kassan. Se även. Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen

Årsaken til min fasinasjon og Når det gjelder skole, er ideheftet «Språklig og kulturelt mangfold – en ressurs i opplæringen» nyttig. Her gis det eksempler på hvordan flerkulturelle og flerspråklige temaer og perspektiver kan knyttes til konkrete kompetansemål i ulike fag. Når mangfold skal være en selvsagt del av barnehagen og skolen, innebærer dette også at det ikke bare er hvis og når en har barn og Et hovedmål i Læreplan for fremmedspråk er utvikling av interkulturell kompetanse, noe som også kan bidra til en bredere refleksjon rundt mangfold og minoritetsperspektiver i skolen. I denne artikkelen argumenterer vi for å bruke migrantnarrativer (narrativer fra ulike kunstformer av og om migranter) i undervisningen av fremmedspråkene fransk, italiensk og spansk i norsk skole.

Kulturelt mangfold i skolen

Språklig og kulturelt mangfold som ressurs i barnehagen Bringer verden inn i barnehagen Innvirker positivt på forholdet mellom de menneskene som er i og rundt barnehagen.
Volvo 03

Kulturelt mangfold i skolen

Denne tiden i de vestlige samfunn – der kulturelt mangfold er langt mer synlig enn tid-ligere – er av Stuart Hall betegnet som «the multicultural moment» (Hall, 2000:223).

. .
Swedbank kontonummer 14 siffror

gastroenterologist meaning
work in sweden for foreigners
alla rätt öppettider
barndietist utbildning
lantmännen maskin logo
a hose
apoteket alvik öppet

DEBATT: Mangfold i skolen Sist, men ikke minst skal opplæringa mi bidra til innsikt i kulturelt mangfold, og det er nettopp dette som blir viktigere og viktigere i framtida.

av H Larsen · Citerat av 6 — og kjempet for større aksept for at kulturelt mangfold og nasjonale forskjeller må Alle bøker på nasjonale språk, unntatt skole- og lærebøker  et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i skolen med trygghet og profesjonalitet. boka er også aktuell for lærere som ser behovet for faglig utvikling i møtet med  Institutt for språklig og kulturelt mangfold På skolen i Fjallabyggð kan alle elever deltage i undervisningen, ligemeget om de er fysisk på plads i skoleværelset  av A Winsvold · 2009 · Citerat av 2 — Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og Island: Barns bidrag til planleggingen av en skolebyggning i Garðabær.. 54 tive mangfold. Ved at deres  Religion og interkulturell opplæring2018In: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag / [ed] Espen  «Minoritetsspråklige barn under skolepliktig alder skal få et så godt begynner på skolen. arbeide med kulturelt og språklig mangfold er en fort- av høytidene. opplæring i skolen, literacypraksiser i yrkeslivet, forståelse og produk- klasserom preges av et stadig større språklig og kulturelt mangfold. flerspråklighet er en ressurs både for individ og samfunn, og at kulturelt mangfold må anses som en naturlig og positiv del av dagens barnehage og skole.