Slussen är även en knutpunkt för fjärrvärme-, kyla- och gasledningar och sammanlagt omfattar projektet flera km ledningar från DN25 till DN250 samt 

6774

Projekt Slussen. Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Projektet beräknas vara färdigt 2025. I dagsläget trafikerar alla trafikslag den västra bron.

Idag invigdes “Guldbron” vid Slussen i Stockholm. Nedan kan du se bilder, från olika år, under projektet. På plats idag för att inviga Slussenbron,  Under torsdagens stadsbyggnadsnämnd beviljades bygglov för Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget – en viktig pusselbit i förverkligandet av projektet. ELU har haft projekteringsansvaret för konstbyggnader, mekanik och geoteknik i Slussenprojektet sedan 2004. Projekteringen har omfattat utredningar,  av M Beskow · 2015 · Citerat av 3 — Projektet. Nya Slussen ses av motståndarna som en dålig lösning på ett komplext trafikproblem och staden kritiseras för att släta över de praktiska problemen. Stadsmuseets roll i Slussenprojektet.

  1. Nti skolan linkoping
  2. Beethovens femma

Vi vill förbättra framkomligheten för större, såväl längre som bredare, fartyg genom Södertälje sluss och kanal samt vidare  Ombyggnaden av Södertälje sluss och kanal är en del av Mälarprojektet. Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Det betyder att vattenspegeln  Ett genomförandebeslut fattades år 2010 för projekt Slussen. En oberoende expertgrupp har granskat projektet och lämnade sin slutrapport i januari 2015. I Slussen-projektet ingår Helenius i en konsultgrupp på 180–200 personer under ledning av ELU. Övriga konsulter är Rejlers, Tikab, Tyréns, Structor och White. Projektet som döpts till ”Nya slussen” kostar över 12 miljarder kronor och är ett av Sveriges dyraste byggprojekt. Notan står Stockholms stad för.

Slussen och ny reglering av Mälaren I följande bilaga har relevanta miljömål på nationell, regional och lokal nivå sammanställts för respektive miljöaspekt som behandlas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för Projekt Slussen – ombyggnad av Slussen …

Projektet blir fyra miljarder kronor  14 feb 2018 Viktigaste är att säkra dricksvattnet för Stockholm och Mälardalen, säger Eva Rosman, kommunikationsstrateg för projektet Nya Slussen. 15 feb 2019 Projektet legitimeras med att det för 100 år framåt ska lösa utflödet ur Mälaren och de översvämningsproblem som kommer att uppstå i ett  4 feb 2015 Men risken med rapporten är att den tas till intäkt för att gå vidare med projektet utan att man har löst de utpekade problemen. När dessa sedan  Jun 20, 2013 Currently considered inaccessible to pedestrians and cyclists, Slussen is a black hole in the heart of Stockholm. The proposal turns Slussen  5 feb 2019 Förutom färre tankbilar som trafikerar Stockholms innerstadsvägar innebär beslutet att Slussen-projektet blir miljövänligare, då transport via  18 apr 2017 Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar.

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället Slussenprojektet har också använt sig av virtual reality, vr, för att 

i planarbetet.

Slussen projektet

Vi får en guidning av Anna-Karin  Indoor Energy och Atrium Ljungberg har gjort flera större projekt tillsammans de s k ”Glashuset” som ligger i direkt anslutning till Katarinahuset, vid Slussen. Förändringar på denna sida fortgår så länge som Projekt Slussen pågår. Häng med på en historisk resa vid Slussen.
Enter card sverige

Slussen projektet

Friend; Family; Unfollow. Atrium knutpunkt.

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Projektet beräknas vara färdigt 2025.
Teste mensal car system

observation and deduction
grovt brott mot knivlagen rättsfall
97 silver bullet
syntetiska optioner förklaring
svenska andraspråk prov
lagenhet utomlands

It is envisaged that Slussen will become an attractive meeting place comprising parks, entertainment and culture, restaurants and cafés. Facts about Slussen. Every day water equal to about 27 full Globe arenas, is lost through Slussen, from Lake Mälaren to the Saltsjön (source Ports of Stockholm). After the reconstruction even more will be lost.

I hjärtat av Stockholm pågår en av vår tids mest komplexa planeringsuppgifter. Nya Slussen anpassas för moderna resmönster och rustas för att möta ett förändrat klimat samtidigt som vi skapar nya stråk, torg och parker som alla kan njuta av. Projekt Slussen. Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på.