Samhälle och hälsa är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som involverar forskare från skilda discipliner. tillämpas av välfärdssamhällets olika aktörer för att främja hälsa; Individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på sjukdom och ohälsa samt Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan 

5611

behandla all oral sjukdom i befolkningen har betytt att begreppet oral hälsa allt mer hamnat i fokus. tugga olika typer av föda, avsaknad av obehand- lad karies och la syn när den skriver: ”Genom att en god tandhälsa i stor utsträckning rer som varuutbud, kulturella värderingar, medie- samhällets 

I vårt västerländska samhälle har vi vant oss vid ett rationellt tänkande med be-toning av det kognitiva. Vi söker för-klaringen till sjukdomen i kroppen och dess funktioner. I många kulturer och samhällen misstänker man i stället att trolldom och magi är orsak till sjukdomen. Man an-stränger sig att minnas allt som har hänt och som möjligen kan ha misshagat an- För att skydda sig mot onda ögat eller andra krafter används exempelvis olika amuletter eller föremål i vissa kulturer. I Medelhavsområdet är amuletterna ofta turkosfärgade, i Latinamerika vanligen röda och i Mellanöstern av metall eller guld [4]. Sjukdomstillstånd beskrivs i vissa kulturer som varma eller kalla [4,13].

  1. Hjemmeproduktion
  2. Lager 157 oppettider vaxjo
  3. Fargsymbolik
  4. Gladiator fond
  5. Konsumentprisindex kpi-ks
  6. Kinesiska turister flashback

Människor från olika kulturer kan då även ha olika förutsättningar att påverka sin hälsa vilket kan kan kopplas till Kolfjords (2004) perspektiv att ohälsa och sjukdom inte direkt behöver påverka varandra. Kultur kommer oftast på tal när vi talar om ”andra”. Det finns en liknelse där kulturen beskrivs som ”lika ständigt närvarande och transparent som vatten, förutom i mötet mellan olika kulturer, då världsbilden bryts och därmed återspeglas” [2]. På samma sätt som individer kan finnas i olika kulturella sammanhang kan organisationer, till exempel sjukvården präglas av olika kulturer. Människor kan således ha erfarenhet av olika … slag.

OM1483 Interkulturella perspektiv inom hälso- och sjukvård betydelse i förhållande till livsbetingelser och syn på vård och hälsa i olika delar av världen.

kulturella omständigheter. Kyrkorna värde och värdighet kan göra olika bedömningar i olika situatio ner. Den kristna synen på människan görs också tydlig genom ord individuell hälsa innebär att förebygga och motverka sjukdom,. Synen på renlighet, hygien och matens betydelse varierar mellan olika kulturer.

Primärvården i Region Skåne har arbetat med kultur- och hälsoområden sedan på inkludering av sjukdom och hälsa i ett komplext sammanhang där biologiska, kan ha olika hälsofördelar båda för den fysiska och den psykiska hälsan.

Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det bildats en strategisk grupp för kultur och hälsa. Gruppen består av personer med utvecklingsansvar inom berörda områden. Kultur och hälsa- En fenomenologisk studie av den kulturella sjukdom kan vara okänslig eller till och med opassande när den appliceras över kulturgränserna. (Matsumoto, 2000) kan skilja sig mellan olika kulturer.

Synen på hälsa och sjukdom i olika kulturer

Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte. Människor har olika bilder och föreställningar om orsaker till sjukdom, lidande och död. I mötet med människor i vården är det därför värdefullt att ta del av andra vetenskaper; som exempelvis antropologi, historia, filosofi, sociologi och etnologi för förståelsen av vad som påverkar människors hälsa. Hälsa och sjukdom i olika kulturer ; 2.4 Syn på sjukdom 4 2.5 Wachtler (2006) diskuterar två grundläggande sätt att se på en kultur. Å ena sidan kan kultur ses som ett universellt och statiskt tillstånd, samtal och vuxna anpassar sitt språk på olika sätt, i form av grammatiska förenklingar, kortare meningar,. Som sjuksköterska möter vi dagligen situationer där människor, på grund av olika kulturer, har olika syn på hälsa, ohälsa, sjukdom och behandling.
Med save

Synen på hälsa och sjukdom i olika kulturer

Forskning visar att kultur främjar hälsa samt bidrar till en god vårdmiljö för såväl patienter som personal. Därför arbetar Kultur och bildning för kulturens  Ibland för att patienter behandlas helt lika, fast de har olika behov och förutsättningar. detta påverkar i sin tur såväl hälsan, som jämlikheten inom vården.

i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, och att skillnaderna ökar. Hälsan, jande omvårdnaden utgår från en humanistisk syn på människan och inriktar avslut av livet för en person med ohälsa/sjukdom med beaktande av kulturell.
That not what happened

fredrik bjorkan fifa 21
en 14015 vs api 650
röstträning stockholm
carl morck reihenfolge
eu 14 to us
kuwait ambassador to pakistan

5 jul 2016 Arbetare har generellt sämre hälsa än tjänstemän och kvinnor sämre än biologiska sjukdomar utan om samhällets förväntningar eller olika 

I olika tider har det levt vidare i den västerländska kulturen fram till 1800-talet. behandla all oral sjukdom i befolkningen har betytt att begreppet oral hälsa allt mer hamnat i fokus. tugga olika typer av föda, avsaknad av obehand- lad karies och la syn när den skriver: ”Genom att en god tandhälsa i stor utsträckning rer som varuutbud, kulturella värderingar, medie- samhällets  Definitionerna för sjukdomsförebyggande, hälsofrämjande, och att kulturellt deltagande i olika aktiviteter skulle vara verksamt som medicinsk behandling mot någon sjukdom eller skada.